Пази детето на пътя

На 16 май 2014 година в двора на Гимназията по механотехника се проведе състезание по безопасно шофиране за ученици от 11 и 12 клас под надслов "Пази детето на пътя”. То е част от програма "Превенция на престъпността сред подрастващите", организирано от Областната дирекция на МВР - Сливен, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Детски комплекс, в партньорството с учебното заведение.
Надпреварата протече в два етапа - теоретична, с решаване листовки и изпълнение на практическо задание по управление на учебен автомобил на очертания полигон на училището. Основна цел на състезанието е повишаване на чувствителността на подрастващите към опазване живота и здравето на децата на пътя.
В началото на състезанието бе направена професионална демонстрация от Марин Панайотов, ученик в Гимназията по механотехника и пилот на състезателен автомобил  към автомобилен спортен клуб. 
Отборът на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен в състав Коста Зафиров от 12 б клас, Станимир Стоянов и Пламен Стаматов от 12 в клас се представиха много добре и получиха сертификати за участие.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!