Общинско състезание Първа помощ

На 29.04.2014г. от 13.30 ч. в двора на БЧК Сливен се проведе Общинско състезание на Ученическите екипи по Първа помощ. В състезанието участваха 15 екипа от сливенски училища.
Целта бе да се проверят уменията на състезателите за оказване на първа помощ. Състезанието официално бе открито от г-жа Моника Сярова, директор на БЧК Сливен, която представи всички отбори в състезанието и запозна участниците с регламента за провеждане на състезанието – състав на отборите, съдии, процедура на оценяване и др. По регламент всеки отбор премина през четири пункта и се оцени от съдии – лекари, квалифицирани лектори по първа помощ и доброволци на БМЧК. Те проверяваха теоретичните знания на участниците, действията им по предварително зададен казус. Демонстрираха се практически умения за оказване на долекарска помощ при кръвотечения, счупване, изгаряне и измръзване, бяха  демонстрирани изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж върху учебен манекен. 
Учениците от екипа на  ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен, Звезделина Георгиева от 11 г клас, Моника Михайлова от 11 а клас, Росалия Шопова от 10 г клас, Стела Иванова от 10 г клас и Христо Дончев от 10 г клас,  се представиха достойно, показаха, че имат много познания в областта на оказването на първа долекарска помощ и обмениха опит със своите връсници от другите сливенски училища.

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!