Състезание по природни науки

Състезание по природни наукиНа 30 април 2013 г. в Професионална гимназия по икономика – Сливен се проведе Състезание по природни науки на тема „Лицата на изменението на климата”. То  се провежда за втора поредна година и е посветено на Деня на Земята.

В състезанието участваха отбори от всички осми класове на училището; присъстваха представители на РИО на МОМН, ученици и учители от гимназията.
Състезанието премина през два етапа: предварителен – в него екипи от всички осми класове изготвиха постер и презентация по темата, и състезателен – отборите решаваха тестове и казуси, свързани с изучаването на природните науки и екологията.


Победители тази година станаха екипите от 8 б клас, следвани от 8 в и 8 а класове.

 

 

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!