Национално състезание Девин 2013

Девин 2013От 26 до 28 април 2013 г.,  за трети пореден път в гр. Девин се проведе Национално състезание по информационни технологии и визуални изкуства  „Аз мога – тук и сега”.

Състезанието  е насочено към всички ученици от 8 до 12 клас,  които имат изявен интерес  към Информационните технологии  и притежават творчески заложби и умения в сферата на Визуалните изкуства. Състезанието се проведе в шест категории: Компютърна презентация, Видеоклипове, Графичен дизайн, Редизайн на  уебсайтове, Фотография и Програмиране, а общия брой на участниците от цялата страна беше над 360.

Състезанието имаше за  цел  да  покаже мощта и постижимостта на компютърно базираните технологии  за реализиране на проекти от творчески характер. За всяка категория бяха определени Топ 10 – които получиха индивидуални награди от организаторите.

ПГИ – Сливен беше представена в категорията Фотография от Миглена Костова – 12 а клас и Борислав Атанасов – 9 в клас.
След много силна конкуренция в категорията  си, Борислав Атанасов се класира на 7-мо място.

По време на състезанието организаторите предложиха на всички участници не само отлични условия за работа, но тематични лекции и беседи с техническа и мотивираща насоченост от водещи специалисти в областта на информационните технологии и фотографията.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!