Ученици на ПГИ - Сливен с престижни награди

МИГЛЕНА МЛАДЕНОВА КОСТОВА    
Ученичка от 12а клас специалност „Банково дело”, участник в клуб „Млад банкер” и редица други прояви свързани с изучаваната професия.    
През 2012 г. кандидатства и печели стипендия  „Атанас Буров”. Стипендията се отпуска от фондация „Атанас Буров” на изявени ученици от професионалните гимназии по икономика. В надпреварата участваха ученици от икономическите гимназии от цялата страна.До втори кръг бяха допуснати 34 ученици, с които се проведе дискусия на икономически теми.  Гордеем се, че Меги е една от 16-те спечелили тази награда.

До втори кръг на надпреварата достигна и АМЕЛИЯ ХРИСТОВА ФРАНСЪЗОВА, ученичка от същия клас, която също се представи блестящо.

 

 

ИВЕЛИНА ХРИСТОВА КИРОВА
Ученичка от 12а клас специалност „Банково дело”    
През 2012 г. участва и печели второ място в ученически конкурс – есе  на тема „Икономическото образование и моята кариера в България” Конкурсът се  организира от Стопанска академия „Димитър Ценов” гр. Свищов и е посветен на 60 годишнината от първата българска финансова катедра
Печели второ място.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!