ПГИ в Административен съд - Сливен

 

ПГИ в Административен съд - Сливен

На 22.02.2013 г. по проект на Висш съдебен съвет в Административен съд в град Сливен се проведе „Ден на отворените врати”.
Този ден има за цел да спомогне за повишаването на правната култура на гражданите,да постигнем по-добра информираност за работата на съдебната система както и за изграждането на доверие в работата на съдебната система.
Група ученици от Професионална гимназия по икономика посетиха Административен съд – Сливен.

 

Присъстващите бяха от 10 а, 11б и 12 - те класове с ръководители Димитър Занзалов и Радост Иванова. Срещата с председателя на Административния съд, г-н В. Първанов беше емоционална, интригуваща и същевременно образователно насочена.
Учениците от нашата гимназия бяха разведени из сградата. Също така им бе разяснено с какво се занимава  всеки отдел и какъв е пътят на едно дело. Повечето бяха очаровани от видяното и наученото.Изготвила: Радина Петрова 11б

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!