Награди за ПГИ на ХІV Национален конкурс по счетоводство за средношколци

 

През изминалата 2012 година ученици от ХІ клас на Професионална гимназия по икономика „Проф.д-р Димитър Табаков” Сливен взеха участие в заключителния етап на ХІV Национален конкурс по счетоводство за средношколци.През изминалата 2012 година ученици от ХІ клас на Професионална гимназия по икономика „Проф.д-р Димитър Табаков” Сливен взеха участие в заключителния етап на ХІV Национален конкурс по счетоводство за средношколци.

Списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”, със съдействието на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, организира за четиринадесета поредна година Национален конкурс по счетоводство за средношколци от професионалните гимназии в страната, които изучават счетоводство.Участието в конкурса е индивидуално и се състои в решаването на счетоводни задачи. Всеки участник работи съвместно с методически ръководител. За участие в заключителния етап всяка професионална гимназия имаше право да определи по двама представители. Участниците от нашата гимназия са Василена Маринова и Диница Стоянова от ХІ б клас с ръководител г-жа Елена Миткова.

Заключителният етап на конкурса се проведе на 27 октомври 2012 г. в гр. София. В него взеха участие 30 ученици от 16 професионални гимназии в страната. В рамките на 4 учебни часа те решаваха счетоводни задачи с повишена трудност, изискващи добра теоретична подготовка и творческо мислене, надвишаващи далеч нивото на преподавания материал по счетоводство в средните икономически училища. Нашите момичета заеха индивидуалните V и VІ място, съответно V място – Диница Стоянова и VІ място – Василена Маринова.

За първи път участниците се състезаваха и за колективни отличия: специални наградни купи за І, ІІ и ІІІ място за гимназия, като резултатът на двамата участници формира отборния резултат.
Наградени професионални гимназии:
І място: Професионална гимназия по икономика, гр. Перник, представена от Христина Венкова и Евелина Иванова, с методически ръководител Елка Манова.
ІІ място: Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков”, гр. Сливен, представена от Диница Стоянова и Василена Маринова, с методически ръководител Елена Миткова.
ІІІ място: Национална търговска гимназия, гр. Пловдив, представена от Стелияна Немцова и Мария Тодорова, с методически ръководители Елена Тенева и Мария Стойчева.Резултатите от конкурса бяха обявени на тържествена вечер в Парк хотел „Москва”. Гости на тържеството бяха: Димитър Желязков – дипломиран експерт-счетоводител, член на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), Велин Филипов – дипломиран експерт-счетоводител, счетоводен, данъчен и бизнес консултант.
Честито на наградените и успех на всички участници в конкурса!

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!