Проект на ПГИ сред най-добрите практики на ОПРЧР

Проектът „Имам възможност да избирам!” на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ бе избран за една от двадесетте добри практики, представяни от годишната информационна кампания на ОПРЧР.Проектът „Имам възможност да избирам!” на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен, изпълняван по Договор за БФП BG051PO001-4.02.03-0946 бе избран за една от двадесетте добри практики, представяни в рамките на годишната информационна кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Вчера, 12 юли в Сливен бе показана пътуващата фотоизложба "С нас те направиха първата крачка ... и успяха", показваща двадесетте избрани проекта.  Проектът „Имам възможност да избирам“ приключи в края на месец юни миналата година. Водеща организация по проекта бе Професионална гимназия по икономика „Проф.д-р Димитър Табаков”, а партньор – Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” Сливен. В периода на изпълнение на проекта бяха сформирани 11 клуба в различни направления.  Обхванати бяха 276 ученика от двете училища. Осъществените по проекта дейности имаха за цел да осмислят свободното време на учениците и да направят училищният живот по-богат, пълноценен и привлекателен.

 

Още за проекта "Имам възможност да избирам" можете да научите от сайта на ПГИ - Сливен!

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!