Светът има нужда от моята песен!

Община Сливен, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център – Сливен обявиха конкурс на тема: „Светът има нужда от моята песен!”. В него участваха всички, които проявяват интерес. Те могат да представят своя творба: литературно произведение, рисунка, колаж или фотография. Идеята на конкурса бе да продължи традицията на „Най- дългото послание” чрез провокиране на творческото начало у всяко дете за изграждане на позитивно отношение към себе си, другите и света. Бяха представени 109 творби, от които стихотворението „Ти избираш” на Георги Георгиев от 8 а клас на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен бе удостоена с второ място в раздел „Литература”. Пожелаваме на Георги още много творчески успехи!

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!