Не затваряй очи!

На 4 май 2012 година в двора на Природо-математическата гимназия /ПМГ/ „Добри Чинтулов” се проведе общинско междуучилищно състезание за осмокласници - етап от Републиканското състезание „Защита при бедствия и противообществени прояви”, под наслов „Не затваряй очи”. Състезанието премина на два етапа - тест и демонстрация на знания, умения, навици, бързина, съобразителност, поведение при възникване на критични ситуации и симулации на ситуации. Осмокласниците демонстрираха действия по време и след земетресение, при наводнение, пожарна безопасност, при радиоактивно замърсяване, оказване на първа помощ и реакция на свидетели на противообществена проява. Целта бе да се провери нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици при бедствия и да повиши знанията на учениците по темата.

Освен това в състезанието бяха включени и казуси за противообществените прояви. Отборът, спечелил първо място, продължава участието си на областно състезание. Организатори бяха отделите в община Сливен „Сигурност, управление при кризи и ОМП” и "Образование" и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – МКБППМН. Съорганизатори бяха Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”, Областното ръководство на БЧК и Детски комплекс Сливен.В състезанието взеха участие 13 отбора с по 4 участника от учебни заведения от цялата община. Събитието се организира за втора поредна година и е единствено по рода си в България. Специални гости на състезанието бяха Областният управител Марин Кавръков, кметът Кольо Милев, заместник-кметът Иван Славов и председателят на общинския съвет Соня Келеведжиева.Отборът на Професионална гимназия по икономика в състав Атанасия Атанасова, Георги Георгиев, Йордан Ганчев и Атанас Ганев, ученици от 8 а клас спечели III-то място.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!