ПГИ на преглед на БЧК

На 24.04.2012 година БЧК проведе общински преглед по първа долекарска помощ. Отборът от ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" Сливен бе в състав Ведилина Банзова, Елица Пашова, Йоана Петрова и Мирела Димитрова от 11 а клас.  Състезанието бе официално открито от Директорът на ОС на БЧК Сливен М.Сярова, а д-р Далакчиева представи всички участници в състезанието. По регламент всеки отбор трябваше да премине през четири пункта и да бъде оценен от съдии – лицензирани лекари и  доброволци на БМЧК – обучители по първа долекарска помощ.Момичетата от ПГИ се представиха много добре, пожелаваме им успех и следващата година.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!