Ден за защита на личните данни

28 януари - Ден за защита на личните данни

 

Сайтът на Комисията за защита на личните данни, посветен на 28 януари  - Деня за защита на личните данни можете да разгледате тук

Тази година, на 28 януари Европа отбеляза за шести пореден път Деня за защита на личните данни. На тази дата през 1981 година европейските държави, които поддържат прокламираните от Съвета на Европа фундаментални принципи за защита на човешките права, са получили възможност да се присъединят към Конвенция No 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.
2011 година отбеляза 30-та годишнина на Конвенция 108 и направи сериозна заявка за всеобхватна реформа на европейската правна рамка в областта на защитата на личните данни и неприкосновеността. Европейският съюз и Съветът на Европа, в условия на възможно най-висока координация, набелязаха и предстои да реализират основните направления, които ще придадат нов, модерен и обърнат към света облик на европейския режим за защита на личните данни.
Следвайки този ход на развитие, 2012 година ще бъде съдбовна за конкретното формулиране на новите европейски стандарти, за моделирането на които сме изправени пред нелека и деликатна задача: те трябва да са освободени от излишна административна и финансова тежест, да дават още по-големи гаранции за сигурност и защита, да направят реално упражняването на гражданските права и същевременно, да не създават пречки пред свободния пренос да информация.
Тези взискателни условия и необходимост за преосмисляне на структурата на бъдещия режим за защита на личните данни са естествен и очакван отговор на съвременните предизвикателства – развитието на информационните технологии, които отвориха врати за появата на информационното общество и глобалния бизнес. А в „Глобалния век” всички физически ограничения върху преноса и споделянето на информация, по думите на заместник-председател на Европейската комисия Вивиан Рединг, са безсмислени.
Предизвикателство обаче остава опазването на човешкото достойнство и лична неприкосновеност.


Сайтът на Комисията за защита на личните данни, посветен на 28 януари  - Деня за защита на личните данни можете да разгледате тук

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!