Семинар CERN - в цифри, факти и перспективи

На 28 и 29 ноември 2011 в зала № 36 на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен бе проведена работна среща с учители от областта, преподаващи физика и астрономия. На срещата бяха поставени акцентите в обучението по физика и астрономия за учебната година. Г-жа Йовка Христова, преподавател по физика и астрономия в гимназията проведе семинар на тема "CERN - в цифри, факти и перспективи".

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!