ПГИ Сливен на ТФ ФЕСТ 2011

На 14 и 15 Април 2011 год. в гр. Пловдив се проведе Международен панаир на Учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2011. Над 900 бъдещи мениджъри демонстрираха професионалните си умения в реална работна обстановка.

В продължение на два дни учениците управляват своите предприятия, като най–предпочитаните от тях сфери на дейност са туризима, банковото дело и търговията.Панаирът е част от проекта "Мост между училището и бизнеса", който обхваща 65 училища в страната. Във форума се представят 131 тренировъчни фирми от България, Румъния и Черна гора. Най–голяма е конкуренцията между банките, които се впуснаха в битката за клиенти.ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” бе представена достойно от ученици от 11 в клас с УТФ „Меден свят” ООД и УТФ „Бюти” ООД – учредени на базата на общи интереси, идеи и голямо желание за успех, с предмети на дейност търговия с пчелен мед и козметични и парфюмерийни продукти. С желание участваха в проведените конкурси: за най-добра презентация, за комплексно представяне, за панаирна промоция, за най-успешен мениджър – Мис и Мистър ТФ ФЕСТ 2011, за рекламни материали, каталог и други. По време на панаира успешно бяха създадени нови контакти и договорни отношения с учебно-тренировъчните фирми от другите градове. Приключихме участието си с още по-голямо желание за работа в тясно сътрудничество с всички участници в ТФ ФЕСТ 2011.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!