Фотогалерия: Открит урок "Един час в учебна банка"

Урок по практика „Един час в учебна банка” за професия „ Банково дело” наблюдаваха в ПГИ - Сливен гости от гр. Маниса, участници в проекта „TIVE Традиции и иновации в професионалното образование”. Между 18 и 20 октомври гостите от град Маниса посетиха Сливен за участие в планираната в рамките на проекта мобилност. РИО - Сливен е една от осемте институции от България, спечелили проект по програмата. Темата на проекта е „Традиции и иновации в професионалното образование – TIVE” на стойност 25 000 евро.Проектът стартира през месец септември 2009 г. и ще приключи през месец август 2011г.Партньори по проекта от област Сливен са:ПГСС - Нова Загора; СПГСГ „Арх. Г. Козаров” - Сливен; ПГТО „Добри Желязков” - Сливен; ПГИ „Проф. д-р. Д. Табаков” - Сливен, ПГМ –Сливен, ПУ „Д-р Вл.Шуманов”- Сливен и Национален педагогически център, Регионален център- Сливен.От Република Турция партньори по проекта са Регионален директорат, гр. Маниса, както и  Фондация за професионално образование, Професионална гимназия, Професионална гимназия за деца с увреждания, Държавен център за тренинги и психологически консултации от град Маниса.

Още за проекта: 

Проектът TIVE на сайта на ПГИ

Проектът TIVE на сайта на Регионален инспекторат по образованието - Сливен

Фотографии: (c) Йовка Христова, Красимир Стефанов

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!