Клуб на знаещите в ПГИ - Сливен

Състезание „Познаваме ли квадратната функция" бе проведено в залата на Общински екологичен център "Дом на водата" - Сливен. Организатор на проявата бе „Клуб на знаещите" към ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков"- Сливен, работещ по проект BG 0501PO001 – 4.2.03-0946 "Имам възможност да избирам", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема „Да направим училището привлекателно за младите хора" на Европейски социални фондове.


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!