ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Училищен учебен план - Банково дело - 2015 г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В


СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА


Училищният учебен план е разработен на основание чл. 18 от ЗСООМУП, въз основа на учебен план за професия: 343010 ФИНАНСИСТ, специалност: 3430101 БАНКОВО ДЕЛО, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД09 – 1353/01.09.2009 г.


ПРОФЕСИОНАЛНО 343 ФИНАНСИ, БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНОНАПРАВЛЕНИЕ: ДЕЛО

ПРОФЕСИЯ: 343010 ФИНАНСИСТ

СПЕЦИАЛНОСТ: 3430101 БАНКОВО ДЕЛО
Данни

Размер 537.25 KB
Тегления 550
Създаден 2016-04-17
Добавено от PGI
Променено на 2017-01-28
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!