УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ


8-ми клас

Специалност -  Банково дело

Специалност - Оперативно счетоводство

Специалност - Икономическа информатика

Специалност - Електронна търговия

Специалност - Митническа и данъчна администрация

 

9-ти клас

Специалност -  Банково дело

Специалност - Оперативно счетоводство

Специалност - Икономическа информатика

Специалност - Бизнес администрация

Специалност - Митническа и данъчна администрация

 

10-ти клас

Специалност -  Банково дело

Специалност - Оперативно счетоводство

Специалност - Икономическа информатика

Специалност - Бизнес администрация

Специалност - Митническа и данъчна администрация

 

11-ти клас

Специалност -  Банково дело

Специалност - Оперативно счетоводство

Специалност - Икономическа информатика

Специалност - Митническа и данъчна администрация